Ehl-i sünnet bilinci nedir

Ehl-i sünnet bilinci nedir

Dini yine yazmaya sebep yok. Dini reforme etmeye de sebep yok. Inanç, asla deforme olmadı, tahrif olmadı zira.Dinin temel iki kaynağı meydana iştirak eden Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Sahih Sünnetlerini tartışmak vahyi tartışmak manasına gelir.Hz. Peygamber’den (s.a.v.) ardından iştirak eden 4 raşid halife çağında oluşmuş dini yorum ve kabuller, onlardan ardından iştirak eden kocaman hukukçular -mezhep imamlarıdöneminde kuvvetli bir sistematiğe dönüştürüldü ki ona ‘ehl-i süntam olarak’ bilinci demekteyiz. Bu kocaman şuur, kökten ve safsatacı inanç anlayışından uzak, Kuran ayetleriyle oynaşmaya izin etmeyen dayanıklı bir çizgiyi bizlere taşıdı. İşte tam bu noktada duralım:

Zira birden çok senedir ülkemizde Kuran-ı Kerim’i referans aldığını söyleyen ama esasında; Kuran’ı Yüce Allah’ın amacı ve Hz. Peygamber’in algısının -tefsirinin- dışarısında yorumlayarak, bir yeni inanç algısı oluşturmaya çaba eden; saygısız, şımarık, agresif, ilkesiz, ağzı ve kelamı bozuk -kısacası vahyin tüm edebinden yoksun- bir yığınla karşın karşıyayız.Sosyal basında inşa edilmiş bir paylaşım, temel ve ama bir o civarı hayret verici biçimde bu şekilsiz hamleyi göz önüne seriyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir