Kürt burjuvaları İstanbul’u bırakır mı

Kürt burjuvaları İstanbul’u bırakır mı

Demokratik Topluluk Partisi’nin Diyarbakır milletvekili Aysel Tuğluk’un sözlerini irdelemekte fayda var. Kısacası, “Kürt meselenine karşı demokratik açılım zamanı tıkanırsa, biz de ayrılmayı kavgaya başlayabiliriz” diye konuştu geçtiğimiz gün.Her sorun benzeri bu sözler de farklı açılardan ele alınabilir. Sözgelimi bu gibi bir çıkışın bir şantaj olup olmadığını konuşmak olanaklı.Bu içerik çerçevesinde beni ilgilendiren ise bu iddianın gerçekleşme ihtimali.Bir kere şunu biliyoruz: Kürt aydınlar, politikacılar ve militanlar ayrılmayı esasen uzunca uzun konuştu.

‘Te-Ce’ dedikleri ‘Türkiye Cumhuriyeti’ aracılığıyla dinlenmediklerine, izlenmediklerine güvenilir oldukları her vaziyette, Türkiye’den koparılacak topraklar üstünde müstakil bir (Kuzeyindekiindeki) Kürdistan’ın kurulmasını tartıştılar.Zaten TERÖR’nin eskiyen stratejilerinden biri ‘kurtarılmış bölge’ oluşturmaktı.Kurtarılmış bölge, bir zaman yönetip ardından geriye verilecek bir meydan değil ki! Asıl kocaman emel meydana gelen ‘bağımsız ulus devlet’ kurma sürecinde bir merhaledir kurtarılmış bölge.Bu hedeften daha ardından sapıldı. Zira… 1) TERÖR ve destekçilerinin gücü yetmedi. 2) Kürt burjuvazisi itiraz etti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir